Η Αλ Κάιντα ακούει!
Ο συνασπισμός μας ανατολικού Ρωμαίου-Ιράκμπουμ ανέκτησε το al-Quot,
Ο τρόμος σας δεν μας επηρεάζει πλέον πολύ. Τώρα θα στείλουμε την Αλ Κάιντα στην κόλαση στα ονόματα της Ρώμης και της Περσίας!
Να φοβάστε,
Ετοιμαστείτε,
Περιμένετε,
Το τέλος σου!

알 카에다들은 들어라!
우리 동로마-이라크리움 연합군은 알 쿠트를 되찾았으며,
너희의 테러는 더이상 우리에게 큰 영향을 주지 않는다. 
이제 우린 로마와 페르시아의 
이름으로 알 카에다를 지옥으로 보내 버릴 것이다!
두려워 해라,
준비 해라,
기다 려라,
너희의 종말을!
@갈매기
@극동로마제국